Service

Vi tilbyder årlig service-aftaler inden for blik, VVS og ventilation. En service-aftale kan bl.a. være:

  • Eftersyn af varmeanlæg
  • Rensning af tagrender
  • Gennemgang af utætheder i tagrender
  • Afsyring af brugsvandsvekslere
  • Udskiftning af filter på ventilationsanlæg

Kontakt os