Hvorfor vælge en varmepumpe?

Mange danskere vælger i dag at skifte til en anden form for opvarmning end eksempelvis fjernvarme eller forskellige former for fyr.

Med en varmepumpe bolig er der både penge at spare på varmeregningen, men du sparer også den dårlige samvittighed ved at vælge et mere miljørigtigt alternativ.

Her kan du læse meget mere om, hvad en varmepumpe er, og hvordan du selv får et anlæg installeret i dit hjem.

 

Fordele ved en luft til vand varmepumpe

Der er forskellige slags varmepumper, der udnytter varme fra enten luft eller jord til direkte at varme din bolig op med.

Varmepumper bruger ikke træpiller eller olie, når det skal køre. Det skal i stedet bruge elektricitet, der er en billigere løsning.

Til sammenligning vil en almindelig el-radiator, du sætter i en stikkontakt, bruge fire gange så meget strøm som en pumpe.

Hvilke former for varmepumper er der?

Der er i alt 3 forskellige typer, når det kommer til varmepumper:

Jord – væske til vand

Når du udnytter jorden til din varmepumpe, skal du have et område, hvor slangen kan graves ned.

Slangen vil suge varmen fra jorden, og selvom der er begrænset forskel på temperaturen i vandet i slangen og den omkringliggende jord, vil det varme effektivt.

Varmen kan efterfølgende sendes ud til rum med gulvvarme og radiatorer, mens det også kan varme dit vand op til almindeligt brug.

Luft til vand

På nogle punkter kan man sammenligne luft til vand pumpen med en aircondition; den har en udvendig del, der suger luft ind i systemet.

Varmen fra boligens indendørsluft eller udenfor vil blive udvundet, hvilket ikke er helt så effektivt som væske til jord, men det sparer dig for at grave en stor slange ned.

Luft til luft

Der er ligheder mellem luft til vand og luft til luft-typerne. Begge udgaver vil udnytte varme udenfor, der med luft til luft bliver sendt ud i bygningen til opvarmning.

Den kan dog ikke bruges til at varme vand op med.

Det er ofte løsningen, hvis du har ekstra bygninger, et sommerhus eller et hus uden et fordelingsanlæg. Bygningen skal dog være godt isoleret, så du ikke får et stort varmetab.

Skal jeg vælge varmepumpe eller pillefyr?

Der er flere gode grunde til, at mange i dag vælger en varmepumpe.

For det første er det mere miljørigtigt, hvis du skifter dit fyr til olie- eller naturgas ud.

Du skal ikke hente brændstof til fyret løbende. I stedet for opvarmning med fossile brændstoffer er pumpen CO2-neutral, hvilket, med tanke på fremtiden, er en bedre løsning.

Samtidigt er anlægget nemt at holde, og det kræver begrænset vedligeholdelse.

Hvilken form for varmepumpe passer til min bolig?

Du skal ikke have et bestemt hus eller bygning, før der kan blive installeret en varmepumpe.

Din valgte løsning skal dog passe til husets størrelse og kunne sættes op uden problemer.

Varmen kan blive sendt fra anlægget og ud i både radiatorer, men også i huse med gulvvarme kan du udnytte det.

Hvis du har fordelingsvarme i dit hjem, kan din pumpe også opvarme vand til almindeligt brug, der kommer ud af vandhanen.

Hvor mange km² kan en varmepumpe opvarme?

Det er forskelligt fra anlæg til anlæg, og størrelse til størrelse, hvor mange km² en varmepumpe vil kunne opvarme.

Derfor er det afgørende, at du får eksperter ud at se på din bolig og omgivelser, før du beslutter dig endeligt for en type.

Hvis dit anlæg skal fungere optimalt, skal dit hus også være velisoleret. Varmen må ikke kunne suse ud, og du skal sikre dig, at der er fordeling af nok varme gennem antallet af radiatorer og gulvvarme.

Har du ikke har de rigtige betingelser for, at du udnytter varmen fra pumpen bedst muligt, skal den arbejde hårdere.

Det kan med tiden give en dårligere drift, hvor elforbrug kan stige, mens pumpen mister levetid.

Hvor skal varmepumpen sættes op inde og ude?

Hvis du vælger en jord til jord-varmepumpe, skal du have gravet en slange ned udenfor. Det kræver tilladelse fra kommunen og et større gravearbejde og nedlægning af slangen.

Din vand til luft eller luft til luft-pumpe er nemmere at sætte op. Den skal dog stadig have adgang til luften udenfor, men den kræver ikke ekstra tilladelser eller nedgravning.

Hvordan vedligeholder man en varmepumpe?

Som udgangspunkt skal du ikke gøre det store for at vedligeholde dit anlæg.

Du skal blot tjekke anlægget en gang i mellem, så du kan opdage udsving i elforbrug, beskidte filtre og lignende, men ellers bør du undgå at pille ved indstillinger.

Det er vigtigere, at der kommer en professionel ud og servicerer anlægget én gang årligt. Din varmepumpe skal årligt have et serviceeftersyn.

Det er for at sikre, at anlægget kører optimalt og ikke kræver større og dyrere reparationer ude i fremtiden.

jyskblikogvvs