Hvad laver en blikkenslager?

Er du i tvivl om, hvad forskellen er på en blikkenslager og andre typer af håndværkere?

En blikkenslager tager sig af alt det, der skal beskytte din bolig mod, at vand trænger ind. De arbejder oftest udenfor og ofte oppe i højderne, når du skal have lavet nyt tag eller reetablere en skorsten.

Her får du en indføring i, hvad blikkenslagerens arbejdsopgaver er i hverdagen, og hvad fordelene ved at være blikkenslager er – fra Jysk Blik og VVS.

Hvad er en blikkenslager?

En blikkenslager har mange forskellige arbejdsopgaver. Blikkenslager arbejdsopgaver foregår udenfor huset fire vægge og ofte på taget, hvor de arbejder med facaderne, tagrenderne og inddækninger.

Navnet på faget kommer af, at man tidligere i stor stil brugte blik til at bygge bygninger.

Særligt tag, facader og alle nedløb blev udført i blik, der krævede håndværkere med forstand på området.

I dag er blikkenslagerens arbejdsopgaver indenfor samme område, hvor de kommer i spil, når der skal:

  • Lægges nyt tag
  • Repareres eller laves nye tagrender
  • Udføres facadearbejde med materialer som eksempelvis zink
  • Ordnes kviste, karnapper, skorstene og altaner.

Under arbejdet er man som udgangspunkt udenfor, hvor det både kan være regn og solskin.

Hvad er forskellen på en blikkenslager og en VVS’er?

Forskellen mellem en blikkenslager og en VVS’er er af stor betydning.

En VVS’er tager sig som udgangspunkt af, at der er rindende vand tilgængeligt, og at rør og andet fungerer optimalt.

De arbejder derfor i køkkener, bryggerset og badeværelser, hvor der er haner og brusere med varmt og koldt vand.

Blikkenslageren derimod skal sørge for, at vand fra nedbør og lignende ikke kommer ind i bygningen.

De arbejder derfor udvendigt med at tætne og sikre huset, så der ikke kommer uønsket vand ind.

Hvad er fordelene ved at være blikkenslager?

Har du fået øjnene op for blikkenslagerfaget, er det med god grund.

Der er mange blikkenslager-fordele, der gør arbejdet til et spændende felt.

For det første får du mulighed for at blive klogere på konstruktionen af bygninger, og hvordan man sikrer dem bedst muligt med veludført håndværk.

Der er rig mulighed for at tænke kreativt, og arbejdsdagen kan være meget forskellige alt efter arbejdsopgaverne det konkrete sted.

Du vil skulle arbejde udenfor i regn og solskin, hvilket for nogle er skønt.

Det er dog også et hårdt fysisk arbejde, hvor du skal holde dig i god form, hvis det skal blive ved med at være nemt, når du skal kravle rundt i højderne.

Blikkenslager uddannelsens varighed og udformning

Når man bliver uddannet til blikkenslager, bruger man de første 3,5 år sammen med VVS’erne.

Derefter bliver fagene adskilt med specialisering, hvor VVS’erne fokuserer på vand i rør og haner, mens blikkenslageren, med styr på tag og facader, tager sig af det udvendige.

Skoleophold på uddannelsen

Som andre håndværksfag er du under uddannelse både på skoleophold og i praktik.

Under skoleophold får du uddannelse i forskellige teknikker, som du ude i praktikken skal teste af i praksis under opsyn fra dit praktiksted.

jyskblikogvvs