Sol, jord, luft- og træpiller

Solen, luften og jorden indeholder naturens stærke kræfter, hvilket også er det samme som energi.

Udover, at den omgiver os, er den også gratis og kan hentes på din matrikel. Investerer du i et anlæg, som omsætter energien til at opvarme din bolig, kan den naturskabte energi blive til din økonomiske fordel.

UDNYT SOLENS ENERGI

Er du boligejer, kan du med fordel udnytte solens energi gennem solvarmeanlæg til at få opvarmet dit vand og dit hjem.

Ønsker du at sætte et bedre CO2 fodtryk, så tag skridtet nu. Energikilderne vil altid være der, også selvom du ikke udnytter dem.

Vi tilbyder rådgivning om grøn energi, som er miljøvenlig og reducerer vores CO2.

→ Investerering i et grønt energianlæg gavner din boligøkonomi

→ Anlæggene kan kombineres for at dække behovet hele året rundt for en almindelig familie

→ Jysk Blik og VVS leverer og installerer nye anlæg, og servicerer alle eksisterende anlæg i Aarhus og det midtjyske område

→ Ønsker du at vedligeholde dit anlæg, så få en fast serviceaftale

→ Anlæggene passer stort set sig selv

→ Vi tilbyder rådgivning inden for tilskudsordninger og håndværkerfradrag ved energiforbedringer

→ Du kan søge om reduceret elafgift, hvis du installerer fx varmepumpe for at udskifte nuværende elvarme

Solvarmeanlæg afløser solcelleanlæg

Det er meget energieffektive, hvis dine solvarmeanlæg er placeret sydvendt enten på dit hustag, garagetag eller i haven på særlige stativer.

Alt lys kan omdannes til energi, og solvarmeanlægget kan kombineres med dine andre energikilder.

SIMPELT FORKLARET

En solfanger eller et solvarmeanlæg består af en række paneler, der placeres med glas eller plast over, så den ophobede energi kan absorberes og transporteres i et rørsystem med frostsikret væske.

Det varme vand kan oplagres i et par dage, og kan enten benyttes i badet eller som rumvarme gennem radiatorer eller eventuelt gulvvarme.

Du skal regne med at udskifte dine el-radiatorer, hvis du skifter fra elvarme til solvarmeanlæg,  Solvarmeanlægget giver ingen støj.

Holdbarhed: Et solvarmeanlæg kan holde mellem 20 og 30 år.

Vedligeholdelse: Det er vigtigt, at panelerne holdes rene, evt. når du alligevel renser dine tagrender, da solens energi til stadighed kan opfanges af panelerne.

Producerer: I en gennemsnitsfamilie ca. 60-70 % af behovet for varmt vand, ca. 15-30 % af behovet for energi til opvarmning. Både til rumvarme og brugsvand.

Egner sig til: Alle typer privatboliger; må ikke give genskin til naboer; undersøg din kommunes regler; dit tag skal kunne holde til det; kan med fordel installeres, hvis du alligevel skal udskifte dit tag; hvis du vil skifte gammelt olie-gasfyr ud.

Jordvarme til din bolig

Du kan med fordel hente din energikilde uden for din dør. Jordvarmepumpen optager den solenergi, der er lagret i jordoverfladen, og omdanner den til varme i din bolig.

Oplagringen sker gennem en slange på typisk 350 – 400 m, som nedgraves og lægges i snoninger på grunden i frostfri dybde, ca. 1 m under jorden.

Huset skal være godt isoleret og radiatorerne skal være tilstrækkeligt store. Hvad har det af betydning for mig som boligejer?

Dit hus skal have hulmursisolering, tætte vinduer og loftisolering, da fremløbstemperaturen er lavere ved jordvarme end ved fx olie- og gasfyr eller de nye moderne pillefyr med biobrændsel.

SPAR PENGE PÅ VARMEREGNINGEN

Du kan opnå store besparelser på din varmeregning, hvis du fx skifter fra oliefyr eller elvarme.

Der vil være et større opgravningsarbejde forud for nedlægningen af slangerne, ligesom det skal dækkes til igen. Vi tilbyder fast årlig service til en fair pris.

Holdbarhed: 20 – 30 år

Vedligeholdelse: Det er opgravning før og tildækning på grunden efter slangerne er lagt ned.

Bruger begrænset strøm til varmepumpen. Meget stabil, højtydende, og ingen vedligehold, dog lovpligtigt årlig service.

Der er lovgivning omkring et årligt eftersyn af varmepumper.

Producerer: Der er reduceret elafgift til ejere af jordvarme. Jordvarmeanlægget kan producere energi til brugsvand og varme til en hel husstand.

Egner sig til: Privatboliger med tilhørende grund over 500 m2; boliger der tidligere har anvendt fossile brændstoffer; kræver tilladelse fra det offentlige; til boliger med radiatorer, der er dimensionerede til lavere fremløbstemperatur.

Installér en varmepumpe

Installerer du varmepumpe, kan du med fordel ansøge om at få reduceret din elafgift.

Varmepumpen flytter energi fra luften uden for og ind i dit varmesystem. Du kan spare penge ved at elvarmen suppleres med en effektiv, energibesparende og billig luft/luft-varmepumpe.

Begge typer varmepumper henter varmen fra luften udenfor og sender den ind i din bolig.

LUFT TIL VAND-PUMPER

I dag er luft til vand-varmepumper blevet billigere at etablere, de er særdeles effektive og giver stortset den samme ydelse og dermed samme besparelse som jordvarmen.

Du skal vælge luft/vand-varmepumpen, hvis du ikke er interesseret i at grave din have op. Udbyttet er ligeså godt både mht. afkøling og opvarmning af din bolig og dit vand.

Vintrene er blevet mildere, og de nye varmpumper kan fungere helt ned til minus 25 grader og leverer stadig 60 grader varmt vand. 90 % af året er luft/vand bedre end jordvarmen.

HENT VARMEN IND UDEFRA

Luft/vand-varmepumpen henter også varmen fra luften udenfor, og her er lufttemperaturen faktisk 90 % af tiden højere end jordtemperaturen.

Luft/Vand-varmepumper har en COP på over 5. Hvilket vil sige, at varmepumpen giver fem gange så meget varme på årsbasis som du betaler for, ved hjælp af den samme mængde energi.

Du kan spare helt op til 50 % på din varmeregning, hvis du skifter dit gamle oliefyr til varmepumpesystem.

Luft/vand kan kombineres med et solcelleanlæg til produktion af strøm, så driftsudgifterne til varmepumpen reduceres.

Hvis du har en dyr varmeform – f.eks. elvarme eller oliefyr – kan du spare ved at supplere elvarmen med en luft/vand-varmepumpe.

Holdbarhed: Kompressorerne holder i min 20 år.

Vedligeholdelse: Der er et lovpligtigt årligt eftersyn. (Undtaget er små luft/luft-varmepumper i sommerhuse.) Husk radiatorerne skal være dimensioneret (større) ved varmepumper, da der løber lavere temperaturer ind end ved olie- og gasfyr eller pillefyr.

Producerer: Varmpumpe som primære varmekilde. Der er lavere elafgift til ejere af varmepumper, dog fraregnes de første 4000 kWh, der anses for almindelig husholdning

Varmepumper kan støje lidt (40-45 db).

Egner sig til: (Se jordvarme) Luft/vand- samt luft/luft-varmepumper: Alle privatboliger, blot der er en inde- og en ydermur, anlægget kan ophænges på; boliger med radiatorer, der er dimensionerede til fremløbstemperaturen; kræver ingen tilladelse fra det offentlige Aarhus VVS tilbyder fast årlig serviceaftale til det lovpligtige eftersyn.

Pillefyr i private boliger

Bor du i et ældre hus med et gammelt oliefyr, kan du med fordel undersøge mulighederne for at installere et pillefyr.

PILLEFYR PÅ BIOBRÆNDSEL

Pillefyr kører på energivenligt træbaseret biobrændsel, og er et højtemperaturanlæg, som er velegnet til den ældre boligmasse.

Dette kan være huse, som ikke er særlig godt isoleret og som har radiatorer, som er for små til lavtemperaturvarmepumpe-anlæg. Der er meget høje fremløbstemperaturer fra pillefyr med biobrændsel.

Hvis du tidligere har haft oliefyr, har din radiatorer har den korrekte dimension.

Fremløbstemperaturen på oliefyr er den samme som ved pillefyr. De nye fuldautomatiske udgaver af pillefyret er blevet meget populære i private boliger.

Sammen med dig, afklarer vi, hvad du ønsker og har behov for. Du kan få det særdeles komfortabelt og vedligeholdelsesmæssigt praktisk med pillefyr.

De nye modeller indeholder automatisk askerensning med en mindre kompressor, som blæser røgkanalen igennem. Der er stor forskel på de billigste og de dyreste, hvad prisen og vedligeholdelsen angår.

Hos os, går vi ikke ned på rådgivningen, da vi har ekspertisen. Hos os får du den bedst mulige løsning.

SILO SØRGER FOR AUTOMATISK PÅFYLDNING

Ønsker du at spare penge og skåne miljøet, skal du måske overveje at installere et pillefyr.

Det gamle oliefyr kræver påfyldning af olie med jævne mellemrum, og derfor er det for mange boligejere ikke den store arbejdsmæssige forskel på at gå over til pillefyr.

De nye pillefyr kan anskaffes med siloer, der automatisk fylder brændsel på fyret. Dette er nemt at håndtere, også for ældre mennesker. Du kan få levering af træpiller via vognmand.

Du kan spare helt op til 50 procent på varmeregningen ved anskaffelse af pillefyr. Et pillefyr er tjent ind på varmeregningen over en 6-7 årig periode.

FASTBRÆNDSELSKEDLER

Højeffektive og bæredygtige brændselskedler fyrer med biobrændsel og bliver mere eftertragtet, ikke mindst når gamle fyringsanlæg som olie- og og gasfyr skal erstattes.

Vi tilbyder rådgivning om værdien og nytten af at udskifte til moderne installationer til opvarmning af netop din bolig.

Holdbarhed: 25-30 år

Vedligeholdelse: Røgkanalerne skal renses en gang om ugen og askeskuffer skal tømmes.

For din komforts skyld kan du anskaffe pillefyr med automatisk rensning.

Producerer: Fuld varme, dog skal der være en ekstern varmtvandsbeholder. Investeringen er tjent ind på 6-7 år.

Egner sig til: Den ældre mindre isolerede boligmasse med olieeller gasfyr; den høje fremløbstemperatur medfører, at mindre dimensionerede radiatorer også kan kobles på.

BLIK & VVS – KAJ DAHL ANDERSEN A/S rådgiver gerne om valg af varmekilde, hvis du overvejer at udskifte din nuværende varmeform. Vi dækker hele det midt- og østjyske område.

jyskblikogvvs